Omgaan met de gevoelens van je kind

Kinderen hebben een aangeboren neiging om het beste in zichzelf te geven en om hun mogelijkheden zo goed mogelijk te ontwikkelen.
Kinderen hebben een innerlijke beweegreden om te willen groeien en zo goed mogelijk te zijn als ze kunnen. Ze willen verantwoordelijk, onafhankelijk zijn en samenwerken. (Aletha Solter)

 

Vijftien tips om bewust en met een open houding met de gevoelens van je kind om te gaan:

 

  • Accepteer de gevoelens van je kind en moedig het kind aan om deze gevoelens te uiten.

 

  • Neem signalen van je kind serieus.

 

  • Geef ruimte om gevoelens te ontladen door te huilen, te stampvoeten e.d.

 

  • Stimuleer de zelfkennis van je kind door zijn gevoelens te begrijpen en te leren onder woorden te brengen

 

  • Leer actief te luisteren, bijvoorbeeld: “Wat is dat spannend, hè?” of “Schrok je zo erg?” of “En je wou zo graag geknuffeld worden, hè?”

 

  • Spreek uit wat je kind voelt en wil.

 

  • Laat merken dat je je kind wilt begrijpen.

 

  • Stel geen waarom-vragen (hooguit: “Waardoor…”).

 

  • Verwoord gevoelens en bevestig ze. Ontken ze dus niet, praat ze niet weg en leid je kind niet af.

 

  • Gebruik geen controlepatronen, zoals eten, duimzuigen, wiegen (om je kind stil te krijgen) of troosten (door bijvoorbeeld te zeggen: “Stil maar hoor”).

 

  • Hou contact met je kind bij het ontladen van spanningen (zoals huilen of boos zijn) door bij je kind te blijven, elkaar aan te kijken of rustig vast te houden en te laten weten dat je van je kind houdt.

 

  • Laat je kind uithuilen en stop dit huilen niet (door bijvoorbeeld te zeggen: “Nu is het klaar.”).

 

  • Boos zijn mag, dat is ook ontladen van spanning en pijnlijke gevoelens.

 

  • Dus geef ruimte aan “negatieve” gevoelens, dan kunnen positieve gevoelens naar boven komen.

 

  • Ná het ontladen kun je praten, doe dit dan vooral met ik-boodschappen.

 

Zie ook de boeken en andere artikelen.