Het hoogsensitieve kind

Elaine Aron (ISBN 9063051182)

Na de boeken van Elaine “Hoogsensitieve personen” en “Hoogsensitieve personen in de liefde” is het boek “Het hoogsensitieve kind” een logisch vervolg. Ze beschrijft onder meer de verscheidenheid in het gedrag van hsk’s, bijvoorbeeld in het aanpassingsvermogen. “De meeste hsk’s geven de indruk zich slecht aan te kunnen passen, maar in werkelijkheid wordt hun gevraagd zich aan te veel dingen aan te passen. Ze raken overspoeld of zijn bang overspoeld te raken door alle nieuwe prikkels die verwerkt moeten worden voordat ze zich kunnen ontspannen…… Voor ouders is het frustrerend dat deze kinderen het zolang ze niet thuis zijn onder controle kunnen houden, maar ‘losbarsten’ zodra ze weer thuiskomen en er een kleine aanpassing wordt gevraagd….. Een eenvoudige opmerking als ‘etenstijd’ kan leiden tot obstructie of een complete driftaanval…… Eenmaal thuis voelen ze zich vrij om zichzelf te laten gaan”.
Elaine haalt ook het boek “De taal van huilen” aan van Aletha Solter (ISBN 9060207866). Ook een fantastisch boek voor alle ouders en opvoeders.
Zie ook de boekbespreking van Justine Pardoen op de website van Ouders Online.