Disclaimer

De informatie op deze website is bedoeld voor iedereen die zich verantwoordelijk voelt voor zijn of haar gezondheid en welzijn en die van zijn of haar kind. Natuurlijk kunnen de adviezen geen medische behandeling vervangen. Ga bij twijfel op tijd naar je huisarts. DENK ZELF GOED NA EN NEEM GEEN ONNODIGE RISICO’S!

Diana Koornstra kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden, onvolledigheid en mogelijke gevolgen, ontstaan door het opvolgen van haar adviezen of voortvloeiende uit de door haar verstrekte informatie of voor het uitblijven van resultaten. Het gebruik van de informatie geschiedt voor volledig risico van de gebruiker.

Diana Koornstra is niet verantwoordelijk voor verlies of schade door gebruik van deze website. Tevens is zij niet aansprakelijk voor schade die wordt toegebracht en/of voorvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of voor aan deze website gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Het is uitdrukkelijk NIET toegestaan om de tekst over te nemen op uw eigen website. U mag wel een link hiernaartoe plaatsen. Niets van deze website mag zonder toestemming van Diana Koornstra worden gereproduceerd of worden gebruikt op welke wijze dan ook. Overleg daarom altijd eerst met Diana voordat je iets wilt overnemen van deze website.

Copyright sinds 1997: Diana Koornstra.
Copyright foto’s: Diana Koornstra, Nikki Kirpenstein en TS Products.
Met dank aan Gerarda Zijlstra en Marleen Dekker voor het gebruik van foto’s.
Copyright afbeeldingen Bach Flower Remedies for children: TS Products.
Copyright illustraties gids ‘Ik mag er zijn….. en jij ook!!!!!’: Anke van Dijk.